Grøn Energi

Vi tror på grøn energi er fremtiden

Vi hører tit om, at verdens fossile brændstoffer – olie, gas og kul vil slippe op indenfor de næste ca. 80 – 100 år. Dette sammen med at vores klima allerede er svært belastet af CO2 udslippet fra bl.a. disse brændstoffer, og det globale klima er påvirket deraf – betyder at vi er nødt til at tænke i grøn energi.
Med grøn energi menes, at der anvendes CO2 neutrale energikilder.

Grøn energi er den energi vi får fra solen, vinden og havet, og disse resurser er uudtømmelige
Da der forskes og investeres enormt i grøn energi, har man allerede på flere kontinenter set succesfulde resultater med overgangen fra fossile brændstoffer til grøn-og vedvarende energikilder. Både på de miljømæssige og økonomiske parametre er der store gevinster at hente, da man skåner atmosfæren for en stor mængde CO2, og derved bremse den globale opvarmnings udvikling.

Solenergien er særdeles vigtig til produktion af el. Der etableres flere og flere solcelleanlæg både kæmpe solcelleanlæg og mindre solcelleanlæg til private ejendomme.

Derudover er solen grundstenen for varmepumper, da varmepumperne optager varmen fra den opvarmede jord eller varmen i luften.
Vindenergien er også med til at producere en større og større andel af elproduktionen. Der etableres store vindmølleparker både på land og til vands, og der skyder vindmøller op overalt,
og der er ingen tvivl om at vindenergien bliver en betydelig faktor for den fremtidige elproduktion.
Bølgeenergi er stadig på et begynderstadie, men der er ingen tvivl om, at der vil blive udviklet anlæg, der kan optage energien og videresende denne energi til forbrugernettet.
Træpiller og brænde er at betragte som CO2 -neutral, og derved en grøn energikilde.
Træ er CO2-neutralt, idet optaget har samme størrelse som frigivelsen. Derfor kan man ikke sige, at skovfældning bidrager til øget CO2 udslip. Først optager træet CO2 og dernæst frigives det igen – det er neutralt.

Ved du – at der for hver 1 kWh. du bruger, udleder følgende CO2 mængde :
Fyrings olie : 0,265 kg.
Naturgas : 0,205 kg.
El : 0,135 kg ( tallet er faldende, elværkerne anvender mere CO2-neutral energi )
Fjernvarme : 0,115 kg.

Kontakt os og få en grønnere fremtid