Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

– tilskuddene dækker op til 50% af omkostningerne.

Erfaringsvis kan vi fortælle, at har man nogle relevante energibesparende projekter på beddingen, er det nemt at komme igennem med ansøgningerne, og der er tilsyneladende også penge nok i årets puljer.

Nordvestjysk Energirådgivning har ekspertisen og erfaringen med at hjælpe
virksomhederne med at få en stor del af de energibesparende tiltag dækket ind
via tilskud fra Erhvervspuljen.

Der kan søges tilskud til forbedringer af klimaskærmen, etablering af energibesparende opvarmningskilder (f.eks. varmepumper), ventilation og lysprojekter.

Det er vigtig at erhvervsvirksomhederne medvirker til at reducere
CO2 udslippet i atmosfæren, da der kan virkelig findes nogle store energibesparelser i erhvervssektoren, lige fra produktionsvirksomheder til servicevirksomheder.

Nordvestjysk Energirådgivning udfører beregningerne, dokumentationen og indrapporteringen til Energistyrelsen, samt følger projekterne til dørs indtil tilskuddene overføres til ansøgernes konti.

Ansøgningsrunderne i 2022.

15. februar – 1. marts
29. marts – 12. april
31. maj – 14. juni
30. august – 13. september

Tilskud til private – Bygningspuljen

Alle ejendomme med bygningskode 110 og 120 kan søge tilskud i Bygningspuljen
2–3 gange årligt, når puljerne er åbne.
Den første pulje i 2022 forventes åbnet ca. 31 marts. Energistyrelsen har endnu ikke
meldt ud hvornår.
Man kan søge om tilskud til energiforbedringer så som luft til vand- og jordvarmepumper, samt udskiftninger af vinduer og døre, samt efterisolering af klimaskærmen.

Man kan ikke søge tilskud til afsluttet eller igangværende arbejder, da det er et krav
at man ikke må bestille/ordre et energitiltag, før man har modtaget accept på sin ansøgning fra Energistyrelsen.
Der er krav til ansøgning og dokumentationen for det ansøgte energiforbedringsprojekt .
Ansøgningen og dokumentationen klarer vi gerne.
For at få tilskud til vinduer og døre, samt klimaskærmen skal ejendommen have et
Energimærke, der er ringere end D.
Har du ikke et Energimærke kan vi også udføre dette for dig.
Tilskuddene ligger typisk fra 10.000 og opefter.

Kontakt os for at få at vide hvor stort tilskud du kan få.