Biobrændselsanlæg

Hører du til den fjerdedel af de danske husstande, som bor udenfor fjernvarme dækning, varmer du sandsynligvis din bolig op ved hjælp af oliefyr eller biobrændselsfyr.
Har du et ældre oliefyr, kan det være en god ide at overveje et biobrændselsanlæg. Det er billigere og mere miljørigtigt end olie.

Biobrændsel er billigt og miljøvenligt
Fyring med brænde og træpiller er en både billig og miljøvenlig måde at opvarme sit hus på, hvis du har et effektivt fyringsanlæg og samtidigt husker at fyre rigtigt.

Selvom fyring med træ eller andet biobrændsel er CO2-neutralt, er det dog samtidigt også kilde til udledning af sundhedsskadelige stoffer i form af partikler og tjærestoffer.

Det er derfor vigtigt at vælge et anlæg, som har en god og effektiv forbrænding og altid fyre med rent og tørt brændsel

 

Biobrændsel anlæg er billige i drift

Biobrændsel anlæg er billige i drift
Med et biobrændselsanlæg kan der være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du eksempelvis skifter fra olie eller naturgas.

Der er dog samtidigt også mere arbejde forbundet med biobrændselsanlæg. Der er vedligeholdelse af anlægget og påfyldning af brændsel. Herudover kræver det også mere plads til opbevaring af brændsel.

Bor du tæt på andre mennesker, er det dog en god ide at sikre dig, at naboerne ikke bliver generet af røg og partikler fra skorstenen.

Nordvestjysk Energiteknik sælger og installerer flere produkter af brændekedler og pillekedler alle med høje virkningsgrader og relative nemme at vedligeholde.

Nordvestjysk Energiteknik har kedlerne – så kontakt os.

Pillekedlerne er alle modulerende og starter og slukker selv efter behov. Din opgave er at påfylde træpiller samt at tømme askeskuffen.

Anlægsprisen på et nyt pilleanlæg med ny varmtvandsbeholder er ca. 40% lavere end en varmepumpe, og de årlige driftsudgifter til træpiller er ca. det samme som med udgifterne til en varmepumpe , og i forhold til olie og gas er besparelsen ca. 60 – 65 %. Beregningerne er baseret på dagspriser.

Anlægsprisen på en ny brændekedel med en ny varmtvandsbeholder er ca. 30% lavere end en varmepumpe, da man skal have en stor akkumuleringstank, for at undgå at fyre mere end 1-2 gange i døgnet når det er koldt. Driftsmæssigt er det langt den billigste opvarmningsform, da man ofte kan komme til billig brænde.
Men for at spare mange penge på opvarmningen, må man til gengæld yde en større arbejdsindsats med at skaffe brænde, fyre og rense kedel.

Kontakt os og få en et tilbud på et biobrændselsanlæg