Luft til luft varmepumpe

Luft til luft varmepumper

En luft til luft Varmepumpe er en effektiv og besparende energiform, som i stigende grad anvendes i sommerhuse og almindeligt parcelhusbyggeri. Årsagen til populariteten er bl.a., at installationsprisen er lav, og at der normalt er betydelige besparelser at hente på driften. Der findes forskellige typer af luft til luft varmepumpe, og luft til luft varmepumpen er den billigste af dem alle. Den udvinder varmen fra luften udendørs, og sender den varme luft ind i huset.

Ren energi og store besparelser

En af de store fordele ved luft til luft varmepumpen er, at der for en stor dels vedkommende er tale om grøn energi, som ikke belaster omgivelserne med CO2. Luft til luft varmepumper bruger ganske vist strøm til driften, men som tommelfingerregel leverer den 4-5 gange så meget energi, som den forbruger. Resultatet er derfor, at to tredjedele af den resulterende energi er gratis, både for din pengepung og for miljøet.

Perfekt indeklima med en luft til luft varmepumpe

Traditionel opvarmning med el-, eller vand-radiatorer kan ofte resultere i, at luften bliver tung, da radiatorerne i kolde perioder skal være virkelig varme. Det problem eksisterer ikke med en luft til luft varmepumpe, for luften opvarmes kun til den ønskede inde temperatur, før den blæses ud i rummet. Mange brugere oplever derfor en markant forbedring af indeklimaet ved installation af  luft til luft varmepumper.  

Meget kort tilbagebetalingstid

Selve anlægget er utrolig billigt, både i indkøb og installation. En professionel installatør vil typisk kunne foretage installationen på 3-4 timer. 

Kombineret med de store besparelser der kan opnås, vil installationen af en luft til luft varmepumpe ofte kunne tjene sig hjem på blot 2-3 år, naturligvis afhængigt af de varmekilder den erstatter.  

Bedre indeklima i boligen

En luft til luft varmepumpe er ikke blot en varmekilde til huset eller sommerhuset. Den kan også bruges som en air-condition. Du har altså mulighed for at indstille temperatur, som passer  bedst. Luft til luft varmepumpen har en god cirkulation af  luften og varmen i huset. Det gør at man kan undgå fugtig og indelukket luft og fugt i sommerhuse, som ikke benyttes så ofte. Varmepumpen har desuden et støv- og studs filter, hvorfor man får en renere luft og et bedre indeklima. Der er meget lidt lyd fra en moderne varmepumpe og langt de fleste varmepumper er utroligt støjsvage, og man vil knap nok bemærke dem.  

Spar penge på driften

En Luft til luft-varmepumpe er en super god erstatning i huse hvor man idag opvarmer med el, da man herved vil opnå en stor besparelse på varmeregningen. Men også i huse med andre opvarmningsformer, som olie, gas eller biokedel, vil de være gode som supplerende varmekilder. Langt de fleste luft til luft varmepumper er inverterstyret, som giver et fleksibelt strømforbrug. Det giver en god økonomi på varmen, da det betyder, at varmepumpen automatisk vil drosle ned og ikke bruge så meget strøm, hvis der skal opretholdes en temperatur, som varmepumpen er indstillet til. Alle luft til luft varmepumper som vi forhandler kan fjernstyres. Enten er der allerede indbygget wifi i varmepumpen, eller også kan der tilkøbes et GSM modul eller wifi model. Det gør det muligt at fjernstyre varmepumpen ved hjælp af mobilen eller PC. Tilbehør som wifi og GSM giver mulighed for at tænde eller slukke varmepumpen inden brug eller efter brug af sommerhuset, samt sætte varmepumpen til frostsikring, også kaldet vedligeholdelsesvarme, svarende til en temperatur på 8 til 10 grader.

Lidt mere om luft til luft varmepumper

En luft til luft varmepumpe er bedst egnet til helårs beboelse, sommerhuse, eller som supplement til større ejendomme. De luft til luft  varmepumper, som vi forhandler, er  udviklet til at opfylde næsten alle behov til alle boligtyper. Nordvest kan tilbyde dig alle modeltyper, fra væg monterede luft til luft varmepumper til gulvmodeller, samt split anlæg dvs. en udedel og op til 5 indedele. Det avancerede luftrensningssystem i varmepumperne sikrer hurtig opvarmning af hjemmet om vinteren, men virker samtidig som et effektivt aircondition i sommermånederne og bidrager derfor til et behageligt indeklima hele året. Luftcirkulationen er også med til at fjerne fugt og forhindre støvdannelse i boliger der ikke bruges hele tiden, som f.eks. fritids-, koloni- og sommerhuse. En luft til luft varmepumpe giver op til 70% energireduktion af de samlede energiomkostninger til opvarmning, hvilket gør, at den investeringen hurtigt er tjent hjem. Boliger der bruges meget lidt har en tendens til at udvikle “kælderlugt”, fordi der ikke tilføres varme hele tiden. Med en luft til luft varmepumpe vil bekymringerne og overvejelserne om hvorvidt der lugter grimt ved ankomst, blive reduceret og ofte helt forsvinde, da du med en luft til luft varmepumpe installeret, kan for eksempel holde dit sommerhus opvarmet hele året rundt, uden det koster specielt meget grundet den reducerede udgift til el.

Installationen af luft til luft varmepumpe.

Luft til luft varmepumper er nemme at installere. Selve installationen tager som standard, ikke mere end tre til fem timer. Husk altid at købe en luft til luft varmepumpe og installation samme sted, og for sikkerhed i fremtiden – brug en VE-installatør  Der monteres en ude- og en indedel, som forbindes med rør, hvori kølemidlet bevæger sig. Der bores et hul gennem ydermuren til rør og kabler, hullet er ca. 70 mm. Indedelen placeres typisk 20-30 cm under loftet og udedelen placeres på et plant stabilt underlag eller på et stativ på væggen.. Varmen fra indedelen cirkulerer ud i huset, varmen afgives dog naturligvis bedst i rummet hvor indedelen sidder, hvilket man skal være opmærksom på, når man vælger placeringen. Åbne døre giver naturligvis bedst fordeling af varmen. Det er lovpligtigt at benytte en autoriseret (KMO uddannet) montør, til installationen.

Kontakt os og få en billigere og grønnere fremtid med varmepumpe.​