Hybridløsning

Hvad er en hybridløsning ?

Formålet med hybridløsninger er at kombinere forskellige varmegiveres fordele for på denne måde at opnå en løsning, som tilgodeser særlige behov i installationen. Hybridløsningerne indeholder oftest en form for varmepumpe i kombination med enten en biomassekedel, en gaskedel eller en oliekedel. Hybridløsningerne har især sin store fordel i byggeri, hvor opvarmningen alene med varmepumpen ikke er tilstrækkelig i den kolde årstid – først og fremmest fordi varmeanlægget egentligt er dimensioneret til en højere fremløbstemperaturer, end varmepumpen kan levere.

God økonomi

Hybridløsningerne giver ofte den laveste gennemsnitlige produktionspris pr. kWh. Dette giver i mange tilfælde fornuftige tilbagebetalingstider for investeringen. Den driftsøkonomiske mest optimale løsning er en installation af en varmepumpe og en moderne træpille kedel. Det er grøn energi.
Hybridløsningerne kan etableres på mange måder – enten som helt nye installationer af alle varmekilder, eller ved genanvendelse af en olie-eller gaskedel sammen med en ny varmepumpe.

Nem vedligeholdelse

En hybridløsning med en L/V varmepumpe og en gas-eller oliekedel er vedligeholdelsesmæssigt optimal for forbrugeren, som ikke har tiden og lysten til at skulle passe sine varmegivere. Vedligeholdelsen heraf overlades til servicefirmaet, der afholder det lovpligtige årlige eftersyn.
Derimod vil et kombinationsanlæg indeholdende en træpille kedel kræve løbende vedligeholdelse af denne. Men med hybridløsningen kan man ofte i 2/3 af året slukke for træpille kedlen, således at vedligeholdelsen begrænses til en mindre del af året.
Nogle løsninger giver sæsonbaserede skift i varmekilder, andre giver forsyningssikkerhed, mens andre igen giver frihed til at vælge den mest økonomiske varmekilde uanset årstiden.

En hybridløsning med en L/V varmepumpe og en gas-eller oliekedel er vedligeholdelsesmæssigt optimal for forbrugeren, som ikke har tiden og lysten til at skulle passe sine varmegivere.

Kontakt os og hør mere om hybridløsninger